Fouká ze strnišť….. 18.-22.11.2019 J

22. 11. 2019 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme zjistili, jak a kde vzniká vítr. Co dobrého nám přináší. Také jsme se společně podívali na sílu větru. Zároveň jsme ale probrali i to, jak a kde je nám vítr prospěšný, v čem nám, lidem, pomáhá. Společně jsme také jeli do divadla v Horních Počernicích, kde jsme zhlédli opravdu nádherné představení „Zahrada“ Jiřího Trnky.

Angličtina

Tento týden jsme si se Sovičkami povídali o větru, jak silný vítr cítíme, jak ho můžeme vidět a poznat. Hádali jsme také, které věci potřebují vítr pro to, aby mohly vůbec fungovat. Naučili jsme se tak nová slovíčka, jako například windmill, sailboat, sledge…

Lištičky

Fouká ze strnišť. Tolik námětů! Co je strniště? Kde se vítr bere? Vidíme ho? Nebo ho jen slyšíme a vidíme pouze to, jak si pohrává s věcmi kolem nás? To vše nás zajímalo. Ozkoušeli jsme si to i na sobě. V roli větru jsme si pohráli například s pingpongovými míčky, vlasy. Podívali jsme se na názorná videa na interaktivní tabuli a vytvořili jsme si každý svůj obrázek vlasů rozcuchaných větrem.

Angličtina

Tento týden jsme si povídali o větru

a naučili slovíčka: wind, windy,

the wind blows, slow, fast

Taky jsme si vyrobili obrázky

‘’Windy day Hair’’ technikou: blow painting with straws.

 

 

Výtvarný kroužek

Tento týden si Lištičky vytvořily společný obraz strniště a to jen pomocí vodovek a voskovek. Sovičky se společně vrhli na výrobu kulis a kostýmů na Vánoční besídku.

Sportovní kroužek

Rytmické hry nás moc baví, proto jsme si s bubínkem zahráli na zvířátka,  protáhli jsme tělíčka jógou a opět nechyběly tanečky.

Kroužek dramatiky a muzicírování

Vítr sice nevidíme, ale slyšíme ho a vidíme, jak si pohrává s věcmi kolem nás. Rozvlní trávu, shazuje listí ze stromů.. A tak jsme se naučili písničku Stromy, kterou jsme si zpívali i na procházkách.

Hudební kroužek

Vyzkoušeli jsme si dechová a hlasová cvičení, abychom se uměli dobře rozezpívat. Po té jsme se naučili zpívat s klavírem anglickou písničku With my heart, která se nám moc líbila.