Kniha… 28.2.-4.3.2022 J

6. 3. 2022 | Kronika - Jirny

Sovičky 

Celý týden nás provází krásné téma „Knihy“ a tudíž mnoho krásných a zajímavých knížek zaplnilo naši třídu.
Naše povídání o knížkách jsme začali pěkně od začátku. Vysvětlili jsme si, že knížky se psaly nejdříve ručně a že to byla to opravdu náročná práce.
Skládali jsme puzzle různých písmenek starých rukopisů a hádali, která písmenka to asi jsou.
Na chvíli se z nás stali písaři v písařské dílně, kde jsme si zkusili vyrobit text psaný husím brkem namáčeným v inkoustu. Nakonec jsme
k našim neposedným písmenkům doplnili i barevné pohádkové obrázky. Naštěstí jsme si pak také vysvětlili, že dnes už se knížky ručně nepíší a že díky vynálezu knihtisku je možné písmenka do knížek tisknout. Vyzkoušeli jsme si také rovnou některá písmenka natisknout a opravdu to šlo mnohem rychleji:)!
Naučili jsme se nová anglická slovíčka. Prohlíželi jsme si anglická i česká leporela a vyprávěli podle obrázků v knížkách i několik dobrodružných a pohádkových příběhů. Některé pohádky jsme si sami s velkou chutí zahráli  (Princeznička na bále, O zlobivých kůzlátkách).
Naše nejznámější pohádky jsme se také pokusili vyprávět podle obrázků, které jsme nejdříve museli správně seřadit.
Zjistili jsme, že některé knížky se mohou číst i rukama a rukama v nich můžeme prohlížet i obrázky! Některé knížky jsou plné písmenek a informací a některé zase mají plno obrázků. Jiné knížky k nám zase mohou i mluvit.
Každý z nás se stal ilustrátorem a začal malovat obrázky do své vlastní pohádkové knížky.
Písnička
It´s time to read now,
I want to read a book
Let´s all imagine!
It´s time to take a look!
Yes it´s my favorite time of day
Dad and mum reds to me, Hip-hip-hooray!….
Angličtina

This week in English, we talked about books. We learned how paper is made, used different techniques to draw illustration and learned about how the blind use braille to read. We also looked at the difference between books that are made for for babies, pre-schoolers and older children. We read 2 English stories and have started to make our very own book. We practiced story time yoga, went for nice walks outside and exercised in the gym. We have started to learn little by little “The Book Poem.”

 

Rytmika, tanečky, dramaťák: tanec podle IT, básnička o knize a zahráli jsme si divadlo “ O Perníkové chaloupce“

Sportovní klub: jóga pro děti (kniha, zvířátka), překážková dráha s různými stanovišti

Tvoření:  jako správní spisovatele máme své knížky a také jednu společnou o naší školce Sofia school

Muzicírování: umíme novou písničku „Kniha“, kterou jsme zpívali za doprovodu hudebních nástrojů

Lištičky

Knížky, to je pro nás pohádkový ráj. Už víme, jaké části má knížka, jak s knížkami zacházíme. Vyzkoušeli jsme si formou hry, že přestože neumíme ještě číst, podle desek knížky můžeme poznat, o čem je – o zvířátkách, dětech, čarodějnicích, pohádková… Prohlédli jsme si spousty druhů knížek – pohádkové, malované, naučné s odkrývacími okénky, encyklopedie, ale měli jsme i tu čest prohlédnout si a osahat knihu o Praze psanou Braillovo slepeckým písmem. Přečetli jsme si spoustu pohádek a příběhů.
Na závěr týdne jsme si vyrobili leporelo O veliké řepě.

Angličtina

This week in English we learned easy vocabulary words: book, folding, paper, story, reading… Foxies also discovered the different parts of a book: front cover, back cover, spine and pages. In crafting we made a ‘’Leporelo’’ ( folded book). And with the kids we started learning ‘’I love books’’ song. 

https://www.youtube.com/watch?v=0sxhxjeJGaQ

Rytmika, tanečky, dramaťák:
Učili jsme se básničku Knížka. Hráli jsme si na pohádkové postavičky z oblíbených dětských knížek. Vzpomínali jsme, co jaká postavička v pohádce dělala a říkala. Zatancovali jsme si Pásla ovečky s doprovodem interaktivní tabule.

Knížka
Rozbolelo knížku bříško,
měla v něm moc písmenek.
Řekl jsem jí: ,,Milá knížko,
zanech smutných myšlenek.“

Sportovní klub:
Protáhli jsme se jako zvířátka. Hádali jsme, jakou řeč a chůzi mají různá zvířata.

Tvoření:
Vyráběli jsme knížky o ročních obdobích, vyprávěli jsme si, jaké aktivity v jednotlivých obdobích děláme.

Muzicírování:
Učili jsme se písničku Knížka pohádek. Zpívali jsme s doprovodem interaktivní tabule a kláves.

Knížka pohádek
Dívám se do knížek,
utíká koblížek.
Vlk straší kůzlátka
a další pohádka.

Všechny nás bavily hry tichá pošta, pantomima a hmatové i paměťové hrátky.