Koloběh vody… 6.-10.11.2017 Ú

10. 11. 2017 | Kronika - Jirny

Sovičky
Tento týden jsme si povídali o koloběhu vody. Na IT tabuli jsme sledovali dobrodružnou cestu kapky vody, zamysleli jsme nad tím, proč je pro nás voda tak důležitá. Pověděli jsme si také, jak vzniká sníh. V neposlední řadě jsme procestovali s jinou kapkou vody potrubím z našeho domova až do čističky vody. Tato neobvyklá výprava nás velmi zaujala.
Logopedie: hláska „F“
Grafomotorika: horní oblouk

Angličtina: tento týden jsme se v angličtině věnovali oblečení. Podzimní počasí je velmi proměnlivé a proto je dobré znát, co na sebe v takovém počasí na sebe. Děti se seznamovaly s novými slovíčky, rozdělovali jsme oblečení podle počasí a podle druhu. Zahráli jsme si i hru na propletené oblečení, kde děti opravovaly paní učitelku, čímž jsme se ujišťovali zda děti rozumí instrukcím a mluvenému obsahu. Děti se seznámily s novou básničkou „cloud“. Opakování časového určení, „question words“, „weather“ a písniček, které již známe. Výtvarná činnost- společná práce výroby třídní dekorace na téma počasí. Děti vystříhávaly znaky počasí. Každý znak jsme dokončovali jinou technikou, každou na procvičení jemné motoriky.
Anglický klub: na anglickém kroužku jsme se věnovali těžším slovíčkům na téma „clothes“, rozdělování oblečení do skupin (venkovní, spodní prádlo, holčičí, klučičí, zimní, letní, top, boty, atd.) a nadřazená slova. Složení věty „I’m wearing…..“. Vypracovávali jsme pracovní grafomotorické listy a pracovní listy.

Lištičky
Téma týdne „koloběh vody“ přinesl plno nových informací. Povídali jsme si o vodě. O tom, že v okolí školky máme potok a rybník. Samozřejmě, že udržujeme okolo vodních zdrojů čistotu. Díky interaktivní tabuli jsme si mohli krásně ukázat koloběh vody a jak umí voda kouzlit, že se dokáže proměnit v led či páru, tedy různé skupenství. Zabrousili jsme i do sportovního odvětví, které sporty jsou spjaté s vodou, sněhem. A samozřejmě i profese, jako hasič, zahradník. Dále jsme procvičovali protiklady a geometrické tvary.
Angličtina: slovíčko „water“ nebylo pro nás nové, protože naše Lištičky ji mají moc rády k svačince. Ukázali jsme si, kde všude se můžeme s vodou setkat a také, že je to důležitý zdroj bez kterého bychom se neobešli. Nechyběly oblíbené písničky a také opakování počasí.

Dramatický/pohybový kroužek: s dětmi jsme se naučili krátkou pohádku “Kapka a její cesta koloběhem”, přitom jsme si příběh vykreslili do společného díla na IT tabuli a názorně popsali. K improvizovanému tanci nám podkres tvořila skladba “Vltava”.

Hudební/pěvecký kroužek: voda má několik podob. Ty jsme svým sluchem rozpoznávali (déšť, pára, kroupy…). Od Hradišťanu nám hrála píseň “Voda má”, kde jsme museli zbystřit svůj sluch a přihlásit se vždy, když jsme uslyšeli slovo “Voda”. Píseň pro tento týden – “Voda,Voděnka.

Kroužek zpěvu: zpěváčci se naučili brumendo a to jsme hned využili ve cvičení “Poznej, co zpívám”. Po té jsme se zaměřili na improvizaci. Děti si zkusily vyzpívat své jméno na svou vymyšlenou melodii. Začali jsme také pracovat na nové přednesové písni „Máme tu další dobrý den”.

Výtvarný kroužek: tento týden jsme společně pracovali na velkém výtvoru „Koloběh vody“. Děti si tak vyzkoušely zapouštění barev, pracovaly se štětcem, nůžkami a lepidlem.

Sportovní kroužek: tento týden jsme si společně zaběhali, procvičili běžeckou abecedu a hráli tématické hry. Na závěr hodiny se protáhli pomocí jógy.