Podzim čaruje… 2.-6.10.2017 Ú

6. 10. 2017 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden byl plný podzimních barev, kterých jsme si užívali především venku a to nejen na naší zahrádce při sběru jablíček a ořechů, ale také v lese při sběru kaštanů a listů. Tento týden jsme měli ve školce dvě návštěvy – hudební pořady máme moc rádi! V pátek jsme si s dětmi udělali moc příjemné dopoledne a společně si upekli štrůdl, který jsme si dali jako dezert po obědě. Děti byly nadšené a moc si na něm pochutnaly!

Logopedická prevence: hláska „P“

Grafomotorika: uvolňování ramenního kloubu
Angličtina: týden jsme začali opakováním písničky o smyslech „senses“. Protože se nám začalo měnit počasí, tak jsme si s dětmi povídali o podzimu a ročním období „Seasons“. Povídali jsme si o charakteristických znacích ke každému ročnímu období, podle čeho jej poznáme. Na zahrádce jsme sbírali jablíčka a oříšky a v lese pro změnu kaštany a šišky.

Anglický klub: na anglickém kroužku jsme se učili měsíce v roce. Povídali jsme si o nejoblíbenějším měsíci v roce. Zazpívali jsme si písničku „Senses“ a z minulého roku jsme si zazpívali písničku „Seasons“.

Lištičky
Začal nám podzim a téma týdne bylo „Podzim čaruje“. Povídali jsme si, jak vypadá počasí na podzim a srovnávali jsme to s létem. Co se děje v lese, co na poli. Jaké uzrávají plody na stromech a keřích, někdo z nás dokonce chodí i na houby. Podzim umí krásně čarovat s barvičkami. Ukazovali jsme si na procházce všechny barevné listy. Také jsme zjišťovali, že na podzim hodně fouká vítr a dají se pouštět draci. Naučili jsme se báseň „Foukej, foukej větříčku“. V pondělí navštívilo naši školku hudební divadlo.

Angličtina: Podzim je plný barev, proto nechybělo jejich opakování a k tomu jsme si přidali i čísla (1-20). Prostřednictvím IT tabule jsme se poslechli hezké písničky o podzimu a naučili se nová slovíčka (falling leaves, windy…).

Dramatický/pohybový kroužek: náš kroužek začal v podzimní atmosféře. Zahráli jsme si na kapky deště, medvědy, kteří uléhávají k zimnímu spánku, listí, které opadá a na ptáky, kteří odlétají do teplých krajů. Naučili jsme se básničku o podzimním ovoci “Švestka”.

Hudební/pěvecký kroužek: procvičili jsme si rytmus a hráli jsme na tělo. Také jsme se lehce rozezpívali, aby se nám hlasivky pěkně zahřály a po té se naučili písničku “Houby”, která je 3/4 rytmu (mazurka) Děti zpívaly a zároveň také tancovaly.

Kroužek zpěvu: s dětmi jsme zahájili kroužek zpěvu. Vyrobili jsme si vlastní mikrofony, se kterými se učíme pracovat. Vysvětlili jsme si, jak se o své hlasivky starat a jak o ně pečovat. Řekli jsme si, co je potřeba k tomu, aby nám hlásek správně pracoval. Také jsme zapojili cvičení na správné držení těla a dechová cvičení. Naučili jsme se písničku “Banana Coco Baobab”, do které se děti naučily i krátký taneček.

Výtvarný kroužek: tento týden jsme na výtvarném kroužku vyráběli mochomůrky pomocí obtiskávání listí a vystřihování z papíru.

Sportovní kroužek: cvičili jsme na lavičce skoky a přeskoky, závěr jsme ukončili hrou na ovečky.