Skupenství vody… 8.-12.1.2018 Ú

12. 1. 2018 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden byl týdnem plným pokusů. Společně jsme se na IT tabuli podívali na různá skupenství vody, její různé podoby a vše jsme si vysvětlili. Vzhledem k tomu, že tento týden bylo velmi teplé počasí, led jsme si museli vyrobit sami v mrazáku. Na to, jak si vyrobit sníh nebo vyrobit mražené bubliny, jsme se museli také podívat na IT tabuli. Společně jsme se ale vrhli na výrobu krystalů ze soli a obřích krystalů z hořké soli. Zatím nám krystalky pomalinku rostou. Uvidíme, zda se pokusy nakonec podaří. Nicméně i přes jarní počasí jsme si celý týden velmi užili.
Logopedická prevence: hláska „Ď“
Grafomotorika: vinutí
Angličtina: tento týden jsme se v anglickém jazyce zaměřili na slovesa – Verbs (modal verbs, auxiliary verbs, basic verbs). Spojením znakové řeči a anglických sloves dětem lépe pomáhá při upamatování a následného vybavení při použití ve větě. Opakování dnů v týdnu a počasí. Seznámení se s novou písničkou „Bingo“.
Anglický klub: na anglickém kroužku jsme upevňovali VERBS ve větě (have, like, need, can, go, play, tell, put, etc). Vypracovali jsme si pracovní list na procvičení porozumění anglických pokynů. Opakování zájmen, questions tasks, parts of the day.
Lištičky
Týden s tématem „Skupenství vody“ byl pro nás velice naučný. Venku jsme pozorovali jak nám jde pára od pusy. Ukazovali jsme si pomoci tabule, jak pára uniká např. z hrnce, když vaříme. Ukázali jsme si i pevné skupenství, a to led, jinovatku, kroupy a sníh. Udělali jsme si i ve třídě pokus s kostkou ledu, kterou jsme pomalu rozpouštěli v teplé nebo studené vodě. Zpívali jsme lidové písně o dešti a tancovali u toho.
Angličtina: Opakovali jsme slovíčka spojená nejen s tématem vody, ale také různé situace, kde se s ní můžeme setkat a co si např. na sebe obléknout. Učení prostřednictvím IT tabule nás moc baví a každodenním bonusem pro naše Lištičky jsou oblíbené anglické písničky.
Hudební a taneční kroužek: tento týden jsme si zahráli na kapky, co tančí v dešti. Protáhli jsme si tělíčka a poté také zatančili s tanečními stuhami a naučili jsme se básničku. Se Sovičkami jsme zabrousili do teorie hudby a naučili se notičky – celou, půlovou a čtvrťovou. Za pomocí didaktické notové kostky jsme se učili znát jejich délku. Nakonec jsme si zazpívali píseň “Kocábka” a s Lištičkami píseň “Holka modrooká” dohromady s tanečkem.
Kroužek zpěvu: zpěváčci už umí tolik písní, že nám na to jedna hodina nestačí, a tak jsme si vybrali jen ty nejoblíbenější a s přednesem je zazpívali. Děti si přinesly píseň k naučení “Znám jednu starou zahradu”, ve které se objevují první sóla. Hned jsme se do práce vrhli. Ale pozor, nesmíme také zapomínat na správnou hygienu hlasu a dechová cvičení, které jsme také procvičili.
Sportovní kroužek: Lištičky i Sovičky si zacvičili na opičí dráze. Lištičky trénovali skok snožmo a plazení tunelem. Sovičky chodili přes kladinu, trénovali slalom a střely na bránu.
Výtvarný kroužek: začali jsme lednový projekt – vyrábíme medailonky o skupenství vody.