Smysly… 27.9.-1.10.2021 J

2. 10. 2021 | Kronika - Jirny

Sovičky

EN Owls

This week in English, we reviewed our 5 senses. We used the loss of sight and had to guess which friend it was by touching their face. We also practiced our hearing by listening to different sounds that surround us every day such as a clicking pen, how a tree sounds when the wind blows and so on. The kids really had fun trying to guess each sound.

CZ

Tento týden v angličtině jsme zkontrolovali našich 5 smyslů. Použili jsme ztrátu zraku a museli jsme uhodnout, o kterého přítele jde, tím, že jsme se dotkli jejich tváře. Procvičovali jsme si sluch také tím, že jsme každý den poslouchali různé zvuky, které nás obklopují, například klikání, jak zní strom, když fouká vítr a podobně. Děti se opravdu snažily uhodnout každý zvuk.

Lištičky

V tomto týdnu jsme pokračovali v ukázkách funkcí a schopností lidského těla a našich smyslech. Pokračovali jsme v povídání o lidském těle, zopakovali si znaky lidské postavy a zaměřili se na zdraví.  Cvičili jsme naše smysly – postupně jsme potrénovali zrak , sluch, hmat, čich a chuť. Také jsme se s dětmi vydaly do lesa prozkoumat změny, které nám přinesl podzim a zároveň jsme protrénovali naše smysly. 

This week we continued to learn about our body and its different parts and we talked about the five senses and the kids loved to sing and learn ‘’The Five Senses Song’’. Also we learned new words: eyes, ears, nose, mouth, tongue, hands… and verbs such as see, hear, smell, taste and touch.
We also played games:
Listen and Guess the sound / What do you hear? / What do you see?

Rytmika, tanečky, dramaťák: Hráli jsme na bacily velmi se nám to líbilo, u toho jsme si zazpívali a zatancovali. Také jsme si zahráli hru na velké ucho.

Sportovní klub: Parádně jsme procvičili naše smysly i tělíčka za pomocí rozcvičky, a také jsme si udělali malou opičí dráhu, ale náročnou.

Tvoření: Udělali jsme si nádherné oko, každý dle vlastní představy a do oka jsme namalovali, co vidíme. Opravdu se nám to moc povedlo.

Muzicírování: Zpívali jsme si léčivou písničku a abychom procvičili paměť tak jsme si zopakovali písničky z minulého týdne.