Tady jsem ve školce… 11.-15.9.2023 J

15. 9. 2023 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tady jsme ve školce a všem se nám tady moc líbí. Známe jména svých kamarádů, jejich značky. Třídy už máme prozkoumané do poslední hračky a navzájem si pomáháme si ji každý den krásně uklidit. Proto jsme se tento týden zaměřili více na prozkoumávání okolí školky. Pomocí nakreslené mapy, a v ní zakreslených šipek, jsme vedli paní učitelky pod školkou, kolem rybníka až do kaštanové aleje. Pokračovali jsme přes potok a celý okruh zase ukončili před školkou. Další den jsme prozkoumali cestu k místnímu fotbalovému hřišti, kde jsme si pohráli na prolézačkách, pískovišti a klouzačce. Pak jsme společně zvládli všechna tato místa najít na mapě.

Na interaktivní tabuli jsme si pak stejnou trasu ukázali na různých mapách – turistické, letecké, „street view“. Každý už máme vyrobený dort se svíčkami, kolik nám je let a nemůžeme se dočkat, až si přidáme svíčku na své narozeniny. Šatnu jsme si dozdobili krásnými 3D školkami i s okolím.

Angličtina

This week in English we continued to introduce ourselves: What’s your name? – My name is… / How old are you?- I am…  We had little trips using a map to discover the surroundings of our school and we learned easy vocabulary words: surrounding, map, street, road, cross road, sidewalk, pond, trees, playground, football field, chestnut alley…

For craft, each one created a 3D painting of our school and its surroundings. And we are also learning a super fun poem: ‘’Everybody has a name’’. 

Tvoření: V tomto týdnu jsme se věnovali společnému malování na dvoře školy. Malovali jsme křídami a vyzdobili jsme si tak celý chodník kvítky a zvířátky. Moc jsme si malování a povídání při něm užili. Děti si procvičili nejen jemnou motoriku, ale dali průchod i své fantazii v kreslení obrázků.
Muzicírování: Hodinu jsme začali rozezpíváním. Zkusili jsme si také zazpívat několik písniček a “ vyťukávat ” jejich rytmus dřívky. Udělali jsme si tak vlastní hudební doprovod a využili i další hudební nástroje. O každém nástroji zvlášť jsme si něco pověděli.
Tanečky,rytmika,dramaťák: Začátek hodiny jsme začali rytmickou rozcvičkou za doprovodu hudby. Pustili jsme si několik choreografických sestav tance a procvičili si tak pohybovou paměť.
Sportovní klub: Hodinu jsme začali  krátkou rozcvičkou na protažení celého těla. Zahráli jsme si několik kolektivních her , které podpořili spolupráci dětí ve sku

Lištičky

V tomto týdnu jsme zvládli skládat z tvarů naši školku. Jednu jsme si vyrobili a místo podpisu jsme si na ní obtiskli své ruce. Hodně jsme si povídali o činnostech, které ve školce spolu děláme a snažili jsme se obrázky s činnostmi složit  podle toho, jak jdou jednotlivě během dne ve školce za sebou. Hráli jsme hru na to, kdo pozná o kterém kamarádovi paní učitelka mluví, pexeso z fotografií dětí, které děti moc bavilo, protože poznávají své kamarády. Opakovali jsme pravidla třídy Lištiček, která už všichni dobře známe a pověsili jsme si je společně na nástěnku. Hodně jsme se hýbali a už to vypadá, že společně zvládáme i běžnou rozcvičku a společnou pohybovou hru:) Došlo také na první pracovní listy, kdy jsme se soustředili na spojení dvou předmětů rovnou čarou. Už také hezky umíme společnou školkovou kruhovou básničku.

Rytmika, tanečky, dramaťák: rytmické poskoky, tanečky s interaktivní tabulí

Sportovní klub: skákání panáka, sportovní hry s hudebním doprovodem

Tvoření: kreslení křídami, výzdoba školky

Muzicírování: zpívánky, hra na hudební nástroje (drhlo, rolničky, dřívka, triangl)