Záchranné složky…30.4.-4.5.2018 Ú

4. 5. 2018 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme se bavili o záchranných složkách a učili jsme se poznávat a zapamatovat si důležité dopravní značky. Ve čtvrtek se předškoláci byli podívat v 1. třídě základní školy. Zapojili se do hodin anglického jazyka, zkusili si s dětmi grafomotorická cvičení před psaním a nezůstali pozadu ani v hodině matematiky. Společně jsme též zryli a připravili školní záhonek, kam si brzy vysadíme květiny.

Logopedická prevence: hláska „L“

Grafomotorika: ostré lomení

Angličtina: povídali jsme si o záchranných složkách, rozšířili jsme si slovní zásobu. Venku jsme pak popisovali, co vše vidíme, jaký to má tvar, barvu, k čemu to slouží atd. Také jsme se naučili novou básničku „Don´t be lazy“.

Lištičky

Týden s tématem „Záchranné složky“ bylo plné dobrodružství. Dozvěděli jsme se co obnáší práce policistů, hasičů a lékařů a jaké vybavení ke své povolání potřebují. Dalším neméně důležitým tématem byly „Dopravní značky“, během pobytu venku jsme trénovali různé dopravní situace, které by mohly nastat a především jak se správně zachovat.

Angličtina: prostřednictvím IT tabule jsme si ukázali, do jakých situací se mohou dostat hasiči, policisté a lékaři. Zjistili jsme, že jsou velmi odvážní a že bez jejich pomoci bychom se neobešli. Avšak doufáme, že jejich služeb bude potřeba co nejméně. 🙂

Hudební a taneční kroužek: s dětmi nacvičujeme čísla na besídku. Od pohybu, zpěvu až po lehké herecké výstupy. Dialogy jsou propojeny angličtinou. Děti se tak učí vyjadřovat, správně artikulovat a kolektivně pracovat a naslouchat si.
Kroužek zpěvu: na zpěvu cvičíme svůj dech, bránici a procvičujeme mluvidla. Tato hodina byla zaměřena na rytmická a sluchová cvičení. Písničky pro tento týden: Kalamajka a Koloběžka.

Výtvarný kroužek: Sovičky si dodělaly své čajové hrníčky na jarmark a Lištičky budou  již mít své výrobky také brzy hotové.
Sportovní kroužek: tělíčka jsme zahřáli společnou rozcvičkou a poté jsme si hráli na zvířátka.