Zvířata a jejich mláďata… 8.-12.4.2024 J

14. 4. 2024 | Kronika - Jirny

Sovičky

Tento týden jsme si užívali s mláďátky. Poznávali jsme celé zvířecí rodiny, naučili se nové pojmy jako fenka, klisna, upevnili si názvy mláďátek – tele, sele, jehně, už se nám to neplete. Zahráli jsme si pexetrio zvířecích rodinek, při kterém jsme trénovali spolupráci, mlčení a pozornost. Poznávali jsme s Kájou a Bambuláčkem jarní rostlinky – heřmánek, pampelišku, sedmikrásku, šeřík, modřenec a další. Hádali jsme zvířátka podle jejich zvuků a učili jsme se, jak dělají za použití sloves. Vyzdobili jsme si šatnu i dveře třídy krásnými loukami plnými tulipánů, motýlků a včeliček. Každý z nich je originální. Na procházkách jsme pozorovali kvetoucí keře a stromy a zblízka jsme si prohlédli, jak postupně rozkvétá a voní větývka kaliny a pro všechny z nás bylo nové a zajímavé vidět, jak se na větvi borovice postupně tvoří z květu šiška. A moc se těšíme na pondělí, kdy k nám do školky přivezou líheň s pěti vajíčky a my se o ně budeme starat a budeme sledovat, jak se z nich postupně líhnou kuřátka.

Angličtina

This week in English, Owls learned easy vocabulary words: animals, growing, having babies, animal families, puppy/dog, kitten/cat, chick/chicken, sheep, goat, goose, cow, piglet/pig, duckling/duck… dandelion, daisy, lilac, tulip… We also discovered various animal sounds and we had a lot of fun playing games such as animal quizzes and guessing games. For craft, we decorated our classroom with a meadow and paper insects such as ladybugs, bees… and flowers.

The theme song is ‘’Hello, Spring is Here’’

Tvoření: V hodině jsme se věnovali individuální tvorbě. Děti si pomocí šablon obkreslily na papír obrys vázy. Vázu si následně každý vymaloval podle své fantazie. K váze jsme dokreslili také větvičky, na které jsme potom usadili žluté kvítky. Využili jsme rozstříhaná brčka a žlutou temperovou barvu. Vznikl nám tak zlatý déšť.
Tanečky, rytmika, dramaťák: Tento týden jsme si zkusili zatancovat “ Večerníčkův tanec” podle H. Ondera. Do hodiny jsme začlenili i rytmickou rozcvičku.
Muzicírování: Na začátku hodiny jsme si procvičili motoriku mluvidel. Zazpívali jsme si píseň “ Pásla ovečky”, připojili jsme k ní i pár choreografických prvků a využili rekvizity.
Sportovní klub: Sportovní hodinu jsme začali rychlou rozcvičkou za doprovodu hudby. Dále jsme si zahráli skupinovou hru “ Sbírej barvy jara” . Děti se samy rozdělily do týmů a věnovaly se sbírání barevných kostiček podle zadání na čas. Procvičili jsme si tak sluchovou paměť, zrakovou pozornost a podpořili jsme tak spolupráci dětí v malé skupině.

Lištičky

Zvířátka patří k nejoblíbenějším tématům dětí. Tohle téma jsme si náležitě užili. Děti po třídě hledaly obrázky správného zvířátka podle popisu. Koncem týdne už se hezky trefovaly i do názvů mláďátek. Zahráli jsme si několikrát soutěž, kdy děti hádaly, které zvířátko jim kamarád vybral a ukrývá se za vrátky ohrádky ( za peřinkou). Hodně jsme zpívali a doprovázeli se u toho na naše nástroje. Užili jsme si i zvířátkové překážkodráhy a ranní rozcvičku Běžíme, běžíme stát, na co si dnes budeme hrát? Dotvořili jsme rozkvetlou zahrádku plnou květin a vytvořili jsme si i 3D kočičky, kdy jsme si procvičili stříhání, skládání a lepení papíru. Na procházkách stále obdivujeme mnoho jarních proměn přírody okolo nás. 

Angličtina

This week we talked about animals and their babies, we tried to describe the animals in a simple way and recognize them by their description.

We practiced the song I love Spring so we could sing it without the video and we liked the poem Little Bunny. We’ll surprise parents later…

Rytmika, tanečky, dramaťák: Večerníčkův tanec

Sportovní klub: rozcvička s Večerníčkem; sportovní soutěž – poznávání barviček dle zadání

Tvoření: zlatý déšť ve váze: kreslení dle předlohy, malování temperami

Muzicírování: jarní písničky, poznávání písniček z pohádek dle melodie