Plody podzimu…9.-13.10.2023 B

13. 10. 2023 | Kronika - Bohnice

Delfínci
Tento týden byl věnován podzimním plodům. Ukázali jsme si, jaké podzimní plody můžeme sbírat, jaké můžeme usušit a nebo zavařit a proč si vlastně potraviny ukládáme a jak.

Naučili jsme se říkačku o houbě – 

Hádaly se houby, hádaly se v lese,

kterou z nich si houbař v košíku odnese.
A už kráčí lesem houbař kudrnatý, 

nevzal ani jednu. Byly jedovatý.

 

Zpívali píseň Hajný je lesa pán. https://www.youtube.com/watch?v=E8ZRMhpyYEM  Při výtvarné činnosti jsme pomocí houbiček vytvořili podzimní zátiší a otiskli do něj lístečky, které jsme nasbírali na procházce. Při procházkách jsme sbírali i jiné plody – třeba z kaštanů jsme vytvořili krásné obrázky na chodníku. V příštím týdnu si budeme povídat o tom, jak se zvířátka připravují na zimu.

Dolphins

Autumn brought us a lot of awesome things again during the week such as chestnuts, hazelnuts, acorns, apples, a lot of colourful leaves and much more. Not only we learnt the names of various autumn „gifts“ we can pick outside this time of the year ( nuts, mushrooms, hips, pumpkins, pears, plums etc.), we also tried to sort out if we can or can’t eat what we pick and we discussed how to use everything ( pickled fruit and veg, jams, cakes…). We made simple, but beautiful pictures of leaves as well. 

Preschool preparation

We went on practicing the patterns and sequencing we had started in the previous week ( apple apple pear nut apple apple pear nut…). We also focused on the visual memory again. A lot of time was also dedicated to the proper sitting at the table and holding a pencil when writing. In the end, we read a book called Go dog, go! by Dr.Seuss in which the kids practiced colours and prepositions ( on, out,in, under, over and so on).

Žabičky

Pokračovali jsme v povídání o podzimu a změnách v přírodě. Ukazovali jsme si různé podzimní plody a říkali si, kde rostou. Ať to byly kaštany, žaludy nebo druhy zeleniny a ovoce. Vyrobili jsme dekorativní hruškové a švestkové závěsy.

 

Básničkou týdne byla:

„Kopu, kopu brambory,

mám jich plné komory.

Uvařím je na loupačku,

pozvu na ně naší Kačku.“

 

Zopakovali jsme si písničku o zahradníkovi z minulého týdne a tentokrát k němu přibyla písnička o bedle:

„Stojí, stojí bedla, ráda by si sedla.

A vzala si pletení, noha už jí dřevění.

Stojí, stojí hříbek, v lese má svůj klídek.

Rozhlíží se sem a tam, doufá, že ho nehledám.“

English

While the autumn scenery transformed outside, our preschool adventure of uncovering the wonders of the season continued within our walls. The orange pumpkins, red apples, and colorful leaves, we welcomed the addition of the blue sky, green grass and brown acorns to our exploration.

We did a friendly competition, racing to be the quickest at uncovering these autumn treasures. 

In our artists and crafts we saw how colors are swirled and merged when applied to salt. This mesmerizing process resulted in the creation of two stunning pieces of art: a lively, multicolored leaf and a vivid, eye-catching pumpkin.

Rytmika, tanečky, dramaťák: hráli jsme si na medvědy v lese a relaxovali 🙂.

Tvoření: náš školkový strom má krásně barevné listy.

Sportovní klub: užili jsme si jednu z posledních možností sportovat na zahradě. 

Muzicírování: poslouchali jsme Vivaldiho Podzim, hráli  u toho divadlo a všechno jsme  to nakreslili.

Dramatizace, tanečky, rytmika: Zahráli jsme si na lesní zvířátka a pověděli si, jaké podzimní plody jim chutnají.

Tvoření: Vyráběli jsme podzimní věnec na dveře a i když jen z papíru, vypadá jako živý.

Sportovní klub. Pomáhali jsme na zahradě a zaskákali si  do listí.

Muzicírování: Zazpívali jsme si o čiperné veverce a veverčákovi.