Fouká ze strnišť… 15.-19.11.2021 J

19. 11. 2021 | Kronika - Bohnice

Delfínci

Foukej, foukej větříčku…. to bylo nejen téma toho týdne, ale také básnička, kterou jsme si s chutí procvičili. Zpívali jsme píseň o vodě a užili si cákání a foukání barev pomocí brčka na papír – výtvor je nádherný, v příštím týdnu si ho ještě dozdobíme a vystavíme na obdiv všem. Tento týden nám moc nepřálo počasí na pouštění draka, ale co nebylo, může být příště. Pomocí IT jsme si ukázali, jak může být vítr užitečný – elektrárna a jak může být naopak nebezpečný – tornádo, hurikán atd. V příštím týdnu si budeme povídat o ekologii a o tom, jak chráníme naši planetu.

Angličtina

Tento týden nám foukalo že strnišť,tak i v angličtině jsme foukali „the wind blows strong“, „blow your nose“, procvičovali jsme barvičky. Učili jsme se básničku „The wind“ a nacvičujeme na besídkové video.
Předškoláčci opakují slovní zásobu za minulé 3 měsíce,počítáme do dvaceti a procvičujeme skládání jednoduchých vět.

Rytmika, tanečky, dramaťák: hráli jsme si na vánek, vichřici i tornádo, ale žádné škody na majetku jsme nezanechali.

Tvoření: náš větrník z petek už ukazuje sílu větru!

Muzicírování: Severní vítr je krutý. To ví i doktor Notička…

Žabičky

Tento týden foukalo! Pokračovali jsme v povídání o změnách v přírodě, o počasí a hlavně byla řeč o větru. Říkali jsme si, jak vzniká a zahráli si na vánek i vichřici. Také jsme vítr napodobovali točením dlouhé barevné stuhy, to nás moc bavilo; říkali jsme tomu tornádo! V písničce jsme zamávali na pozdrav všem vlaštovičkám a malovali jsme strniště; ukazovali jsme si, jak vypadá pole připravené na zimu a co všechno se na něm musí udělat, aby si hezky odpočinulo. Malování byla legrace, protože jsme malovali s hřebínky! Doslova jsme to strniště česali. Procvičovali jsme barvy a geometrické tvary, žádný obdélník ani trojúhelník si na nás nepřijde!

Angličtina

This week, we were learning about how the wind blows. The children learned some new vocabulary relating to wind such as „windy“, „cloudy“ and „leaves“.  We then learned a simple song about the wind blowing to the tune of „wheels on the bus“. Later in the week, we revised different types of weather with a game of weather bingo.

Dramatizace, tanečky, rytmika: Zahráli jsme si na meluzínu a pořádně potrénovali naše plíce.

Tvoření: Skládali jsme barevné papírové větrníky.

Muzicírování: Společně s delfínky jsme si zapěli u kytary.