Seznamování 1.- 4. 9. 2020 B

4. 9. 2020 | Kronika - Bohnice

Delfínci
Tento týden byl plný seznamování. Ve třídě nám přibylo pár nových dětí a tak jsme se věnovali především tomu, abychom se všichni vzájemně poznali. Vyrobili jsme si krásnou vzpomínkovou kartičku na památný 1. den ve školce v roce 2020/21 a naučili se parádní básničku o naší školce SOFIA SCHOOL. Školkové značky jsme si postupně nalepili na kolo štěstí, židličku a i na třídní seznam, který zdobí naší třídu. V příštím týdnu si budeme povídat o naší školce, o hračkách, pravidlech a dalších důležitých věcech, které nás budou celý školní rok provázet.
Angličtina
Tento týden jsme se seznamovali se školkou. Naučili jsme se pojmenovat věci kolem nás a jak se hezky představit kamarádům. Odpovědět na otázku What is your name? a How old are you? A přibyla nám do repertoáru básnička Friends at school.

Žabičky

Po prázdninách jsme se opět přivítali s dětmi a bylo to shledání plné zábavy, her, písniček, ale i seznamování s novými Žabičkami. Pořádně jsme prozkoumali každý kout naší školky, zahrady a okolí. Navštívili jsme hřiště a prošli se po lese. Zopakovali jsme si školková pravidla, své značky a pověděli si zážitky z prázdnin. Děti si vyrobily malé knížky se svými obtisky rukou a zazpívali jsme si největší hity, které nás napadly!
Tvoření: na zahradě jsme vili věnce a poznávali u toho jména kamarádů ????
Sportovní klub: vybíjená a házení na koš měly velký úspěch!
Muzicírování: zpívali jsme písničky se jmény a šlo nám to na jedničku.