Smysly…26.-30.9.2022 B

4. 10. 2022 | Kronika - Bohnice

Delfínci

V posledním týdnu měsíce září jsme pokračovali v procvičování smyslů. V pondělí jsme pomocí sluchu poznávali zvuky zvířat a předmětů. A další dny procvičovali básničku smyslů. Nezapomněli jsme ani na očichávání vůní a ohmatávání věcí. Na konci týdne jsme si zahráli i na přihořívá – hoří, a tím procvičili další smysl – zrak. Básničkou týdnu byla smyslová báseň z minulého týdne a píseň byla Travička zelená. V příštím týdnu si již budeme povídat o čarovném podzimu.

Delfínci/Dolphins

Even though the week was a bit shorter this time, we managed to learn and practice phrases such as I can hear, I can see, It’s tasty, It’s stinky etc.

Besides listening to various sounds and smelling all sorts of things, we also read books ( Night monkey Day monkey by Julia Donaldson and I need a wee by Sue Hendra ). Plus we did a lot of rhyming and singing.

Two little eyes to look around,

two little ears to hear each sound.

One little mouth to taste what’s sweet,

one little nose to smell….my stinky feet!!!! 🙂

Listen to our „hits“ we listen to in the class often :

Everything grows by Raffi https://youtu.be/ky5TNR_cGYY

Banana phone by Raffi https://youtu.be/j5C6X9vOEkU

Five senses by Silly school songs https://youtu.be/iA1uLc1uEbI

 

Preschool preparation

We started the week by revising the days of the week, recognizing them visually by their beginning sounds. We went through the seasons again reminding ourselves that AUTUMN is here! We learnt the autumn colours, traced and coloured a leaf. Later on we played a blindfold game practicing the phrases I can see/I can’t see/Can you see me? At the end of the week we went back to the shapes, tried to recognize them in the picture and count them.

Rytmika, tanečky, dramaťák: hráli jsme příběh beze slov a pantomima nám šla skvěle!
Tvoření: pokračujeme v naší pohádkové koláži, tentokrát přibyli kouzelné houby.
Muzicírování: procvičili jsme si rytmus i intonaci.

Žabičky

S měsícem září jsme dokončili témata plná poznávání, lidského těla a smyslů. Učili jsme se básničku:
Kde jsou oči, tam je zrak,po prstech nám skáče hmat.Sluch nám sedí na uších,do nosu nám vlezl čich.A chuť v ústech na jazýčkuspinká si tu na chviličku.
Testovali jsme náš sluch, čich a zrak. Poslouchali jsme zvonečky a rozeznávali výšku tónů a různé další zvuky. Čichali jsme k voňavým kořením a zkoušeli je poznat – bylo to těžké, ale skořici poznal každý, už se jistě těšíme na vánoční pečení 🙂 . S Kimovou hrou jsme procvičili oči, postřeh a paměť. Říkali jsme si barvy, odstíny a třídili předměty podle barev. Nezapomněli jsme na prstíky a také je procvičili; šroubovali jsme!A příští týden s novým měsícem přivítáme podzimní témata.
AngličtinaThis week we continued to learn about our bodies. We already know where our hands and legs are, but with what we can see, hear, smell and touch, we found out just this week. We tried what is loud and quiet, what is soft and hard, what is sweet and sour and most importantly we learned the first 4 colors…red, yellow, green and blue. We chased different colored balloons and with that we also started counting to 5 and back.
The song of the week you find in the link below:

Dramatizace, tanečky, rytmika: Dokážeme uhodnout, co je schované v naší smyslové krabici pouze po hmatu? 

Tvoření: Trénujeme náš zrak a k tomu jsme si vyrobili vlastní dalekohled.

Muzicírování: Vyzkoušeli jsme si ztvárnit hudbu prstovými barvami a zahráli si na dirigenta.