Vánoce a jejich tradice u nás … 12.-16.12.2022 B

19. 12. 2022 | Kronika - Bohnice

Delfínci

Začalo to velkolepě! Pondělní vánoční setkání se vážně povedlo a ještě k tomu se nám podařilo vybrat spoustu peněz na zvířátka. V dalších dnech jsem si hráli s krásnými hračkami, které nám do školky přinesl ježíšek a také jsme poctivě užívali sněhové nadílky. Konaly se závody na kopci a byla i poctivá koulovačka! Na IT jsem si také ukázali naše vánoční zvyky, které už považujeme za tradice. Požili jsme u toho skvěly interaktivní tradičník. Na konci týdne jsme společně vybrali zvířátka, která naše školka adoptuje, díky Vám, rodičům. Celý rok bude „naše“ PANDA ČERVENÁ, ROSNICE SINÁ, ŽELVA SKALNÍ a UŽOVKA NOSATÁ. Penízky odneseme hned příští týden. Přejeme krásné prožití zlaté neděle.

All our children did a fantastic job performing at the Christmas party! Then, of course, they also did a great job playing with the toys and games they got from ‚Ježíšek‘ 🙂. The first half of the week we spent talking about what we found under the tree and how to play nicely with the things ( we share, we don’t fight over the toys, we clean up, the toys have their spot in the classroom etc.). 

The second half of the week we devoted to Art and Music. We learnt how to make various paper snowflakes and stars. Some of the children made a Christmas card since they didn’t find any time to do so at the party. We sang songs and danced too : Christmas freeze dance, Snowflake Snowflake, Five little elves ( revision)

https://youtu.be/eQJAcvmiGg8 

https://youtu.be/tbbKjDjMDok 

https://youtu.be/WYYJ7yaL9WU

Preschool preparation

At the beginning of the week we played some of the games we found under the tree. We learnt the rules. One of the biggest hits was the game called What/who am I? ( practicing the Yes/No questions and vocabulary). Later on we did a Christmas gifts shadow matching worksheet and a Christmas counting too. At the end of the week we focused on numbers 1-15. We did a worksheet too. We also played the game Huckle Buckle Beanstalk with various winter and Christmas objects. 

Rytmika, tanečky, dramaťák:  ukázali jsme všechno, co umíme. A byla to paráda!

Tvoření: malování na sklo nás baví!

Sportovní klub: relaxování se nám moc líbilo 🙂.

Muzicírování: snažili jsme se odbřemenit  Ježíška a  vymýšleli, kdo ještě by mohl nosit dárky…

Žabičky

Vánoce už tlučou na dveře a my jsme si je v pondělí přivolali do školky. Přichystali jsme Vánoční setkání, na kterém jsme se potkali spolu s rodiči, prarodiči a kamarády. Po představení se na jarmarku prodávaly výrobky dětí a nějakou vánoční drobnost jste si také vyrobili. Vybrala se tak úžasná částka, že peníze můžeme použít na adopci čtyř zvířat pražské ZOO! Děkujeme!

Ježíšek nám do školky donesl nové hračky, tak jsme se nemohli dočkat, až je pořádně vyzkoušíme.

Říkali jsme si básničku „Chumelí se, chumelí“:

Chumelí se, chumelí, 

maminka jde pro jmelí.

A tatínek pro ovoce,

už se těším na Vánoce.

Vánoce už budou hnedle,

v předsíni nám stojí jedle.

Naše hudebka obsáhla dlouhý playlist českých koled, hráli jsme na perkuse a zpívali. Zblízka jsme si prohlédli andělské zvonění a vystříhali jsme spoustu sněhových vloček.
EnglishWe had a lot of fun at the Christmas party and Froggies were very busy playing with all their new toys all week afterwards. However, we spent some time outside as well and that required the winter clothes vocabulary practice too 🙂 : gloves, a hat, a scarf, a jumper, a jacket, boots – shoes, zip up!, put on/take off your….). Since our dear Mother Nature sent us a lot of snow, we also repeated the winter phrases often : It´s cold, It’s snowy, Let’s make a snowman! and so on.We sang a song Snowflake Snowflake : https://youtu.be/tbbKjDjMDok

Dramatizace, tanečky, rytmika: Moc jsme si užili vánoční besídku a doufáme, že jste na nás byli pyšní.

Tvoření: Kreslili jsme křídovými fixami vánoční motivy na okna v naší školce a vystřihovali vločky z papíru.

Sportovní klub: Zahráli jsme si na ježíška a závodili v rozvážení dárků.

Muzicírování: Už víme, kdo nosí dárky jinde ve světě, koza, kůň či dokonce krab! A poslechli jsme si cizí vánoční koledy.