Zvířata volně žijící a exotická…19.-22.4.2022 B

24. 4. 2022 | Kronika - Bohnice

Delfínci
Exotic animal week is one of my top topic. I was impressed by how many animals your kids can name in english. So it was challange to find something new for them…and at the end I did. Do you know, what animals are hidden behind names like Slow Loris, Sloth, Manatee, Gila Monster or Platypus? I bet you don’t…

Our week song was The Lion sleeps tonight and we didn’t just sing but had a little dance as well..lets check this out 🙂
With preschoolers we played some animal quizzes. And We’ve been concetrating on our converzation skills.
Tvoření: vyrobili jsme celé hejno kolibříků. Jsou ukázkoví ????
Sportovní klub: v józe se to zvířátky jenom hemží. My jsme vyzkoušeli pozici motýla, kočky, hada…
Muzicírování: umíme spoustu písniček o zvířátkách.  Některé  jsme ani nestihli zazpívat. ????

Žabičky

Hned zprvu týdne jsme si pověděli, jak jsme strávili velikonoční pondělí a hned poté jsme se vrhli na zvířata – volně žijící a exotická. Ukázali jsme si je na obrázcích a pojmenovali. Hráli jsme hru se slovy „Co to ještě znamená“ s homonymy. Zkoušeli jsme určovat první hlásku ve slově. Namalovali a slepili jsme dlooouhou barevnou housenku, už nám leze po školce. A zpívali jsme písničky o zvířátkách.

Angličtina

This week in English, we have been learning about exotic animals. Our words for this week were Zoo, Elephant, Kangaroo, Monkey, Snake, Penguin and Polar Bear. We also learned a new song called Lets Go to the Zoo where we stomped like elephants, jumped like kangaroos, swung like monkeys, slithered like snakes, waddled like penguins and swam like polar bears. We finished the week by playing a game of bingo that included these words. We also danced to a song called What Does the Fox Say?