Zvířátka se připravují na zimu…23.-27.10.2023 B

27. 10. 2023 | Kronika - Bohnice

Delfínci

V tomto týdnu jsme se podívali do lesů, rybníků, luk a polí a ukázali si, jaká zvířata tam žijí. Využili jsme k tomu i úterní procházku do nedaleké botanické zahrady, kdy byly k vidění nejenom dýně, ale také jezírko, les a další ekosystémy v přírodě. Naučili jsme se krásnou báseň o datlovi.

Klimbá datel na jabloni.

Copak se mu hlavou honí?

Má sny přesně takové

jako všichni datlové.

Slza se mu leskne v oku,

vždycky když sní o Maroku.

Tam má každý datel svou

vlastní palmu datlovou.

 

a zpívali píseň o houbách. Pomocí kaštanů jsme trénovali predčíselné představy a předmatematické dovednosti a vysvětlili si jak rozdělovat celek na půl a tři čtvrtě. V příštím týdnu nás čeká povídání o počasí, ale ještě předtím (v úterý) pořádně oslavíme HALLOWEEN. Moc se těšíme.

Angličtina

What an active week we had again! Besides the very special „pumpkin ecosystem“ 🙂 in the Botanical garden we learnt about a pond, a meadow, a forest and a field and their inhabitants. We tried to sort out where the animals live and we made a big poster. We focused on frogs and their life cycle a lot. At first, we watched a video : https://youtu.be/F3ElGMVU6SY?feature=shared

Then we listened to a song about five green and speckled frogs : https://youtu.be/ziGG_L9C12o?feature=shared

Of course, there was a lot of moving involved in our activities such as a Frogs and flies game and an action song Jump like a frog : https://youtu.be/4Agt-hNvbcQ?feature=shared

Preschool preparation

Since we talked about various ecosystems, we practiced tracing lines connecting animals and their habitats. Later on, we sorted out pictures of the frog’s life cycle and put them in the right order. We went on revising the days of the week as well as the months of the year. 

At the end of the week we also read a book called Superworm by Julia Donaldson.

Rytmika, tanečky, dramaťák: zahráli jsme si pantomimu o lesních zvířátkách 🙂.

Tvoření: náš starý strom se už dočkal svých lesních nájemníků. 

Sportovní klub: ještě se nám povedlo zaběhat si na zahradě! 

Muzicírování: trénujeme strašidelné písničky a těšíme se na halloween 😎

Žabičky

Týden jsme odstartovali přípravami dekorací na nadcházející Halloween. Dlabali jsme dýně a vyřezali do nich různé grimasy, úsměvy i strašidelné zamračené. Už nám krásně zdobí cestu do školky. Říkali jsme si básničku o žábě:

„Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy ona, tudy já, budeme tam oba dva.“

V úterý jsme se vydali na výlet do Botanické zahrady; tam se nám líbilo! Viděli jsme různé druhy, barvy a velikosti dýní. Prošli jsme krásnými zdobenými branami, kreslili ornamenty, viděli dýňového draka a spoustu dalších věcí. Hráli jsme si na hřišti, posvačili a vyrazili zpátky do školky. Všichni jsme při zdolávání kopce byli stateční 🙂 !

Z nastříhaných papírových roliček jsme tiskli úžasné okaté pavouky (taky příprava na Halloween).

Na IT jsme si ukazovali lesy, oceány, louky, poušť a přiřazovali zvířata a rostliny, které tam žijí.

Na závěr týdne jsme si zazpívali písničku o lese, ve kterém se pořád něco děje.

Dramatika a rytmika:

Shlédli jsme pohádku „Jak se kapičky staly pitnou vodou“ a zahráli jsme si námětovou hru, kde jsme společně vyčistili přírodu.

 

Výtvarka:

Vodovkami jsme vybarvovali kapičky, které jsme poté seřadili podle velikosti. 

 

Pohybovky:

Na zahřátí jsme si zahráli známé pohybové hry, poté jsme si vyzkoušeli gymnastický míč. Míč jsme například chytali, házeli nebo váleli.

 

Hudebka:

Vyzkoušeli jsme si rytmické cvičení na známé dětské písničky. Zahráli jsme si na tělo i orffovy nástroje.